Tijela udruge

Na Skupštini Hrvatskog politološkog društva 4. prosinca 2019. godine sukladno Statutu u tijela upravljanja udrugom izabrani su:

predsjednik: Goran Čular

potpredsjednici: Višeslav Raos i Ana Matan

tajnica: Anka Kekez Koštro

Izvršni odbor HPD-a:

 • Nikola Baketa
 • Dario Čepo
 • Ivan Grdešić
 • Maja Horvat
 • Morana Kasapović
 • Dražen Lalić
 • Đana Luša
 • Robert Mikac
 • Daniela Širinić
 • Borna Zgurić
 • Krešimir Petković

Nadzorni odbor HPD-a:

 • Vlasta Ilišin
 • Marko Kovačić
 • Marjeta Šinko

Statut HPD-a