Tijela udruge

Na Skupštini Hrvatskog politološkog društva 14. prosinca 2016. godine sukladno Statutu u tijela upravljanja udrugom izabrani su:

predsjednik: Dražen Lalić

potpredsjednici: Daniela Širinić i Dario Čepo

tajnik: Borna Zgurić

Izvršni odbor HPD-a:

 • Vlasta Ilišin
 • Dagmar Radin
 • Morana Kasapović
 • Pero Maldini
 • Milica Vučković
 • Dario Nikić Čakar
 • Tihomir Cipek
 • Zoran Radman
 • Enes Kulenović, glavni urednik Anala HPD-a
 • Slaven Ravlić
 • Zdravko Petak

Nadzorni odbor HPD-a:

 • Marko Kovačić
 • Ana Matan
 • Marjeta Šinko

 

Statut HPD-a