Anali HPD-a

Časopis Anali Hrvatskog politološkog društva objavljuje ponajprije radove iz političke znanosti, ali i radove iz komunikacijskih znanosti i srodnih disciplina društvenih i humanističkih znanosti, kao što su povijest, sociologija, filozofija, pravo, ekonomija i druge, ako obrađuju teme koju su važne i za političku znanost.

Časopis u digitalnom obliku izlazi najkasnije u prosincu godine na koju se respektivno izdanje odnosi dok tiskano izdanje izlazi najkasnije u siječnju iduće godine. Moguće je ranije objavljivanje blokova tematski i problemski povezanih te, iznimno, pojedinačnih tekstova po modelu „na mreži najprije“ (online first) odnosno „prvog pogleda na tekst“ (first view). Radovi se objavljuju na hrvatskome i engleskom jeziku.  Pristup časopisu je otvoren (Open Access Journal). 

Web portal Anala Hrvatskog politološkog društva periodično objavljuje kratke analize aktualnih problema u autorstvu politologa i ostalih društvenih znanstvenika. Analize se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku.

ISSN 1845-6707 (tisak) 

ISSN 1847-5299 (online) 

Glavni i odgovorni urednik: Krešimir Petković 

Izvršni urednik: Leon Cvrtila

E-mail: anali@fpzg.hr

Statut HPD-a