Skup: „MORE: RAZVOJNI RESURS, UPRAVLJANJE I RIZICI“

„MORE: RAZVOJNI RESURS, UPRAVLJANJE I RIZICI“ naziv je skupa održanog 17. travnja 2018. u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu u organizaciji Hrvatskog politološkog društva (HPD) - Podružnice Split. Predavače i učesnike pozdravio je akademik Davorin Rudolf. O osnivanju HPD Podružnice Split i ciljevima kroz  razvoj politologije i praktične primjene govorio je Ivo Grga.

Prof. emeritus Ivo Šimunović u izlaganju MORE PRIRODNI FENOMEN I RAZVOJNI RESURS ukazao je na posebnosti mora kao resursa, značaju i neiskorištenom potencijalu obalne ekonomije u razvoju društva.

Dr.sc. Zoran Radman, predsjednik HPD Podružnice Split, kroz temu INTEGRALNO UPRAVLJANJE  OBALNIM  PODRUČJEM ukazao je na određenje obalnog područja Republike Hrvatske i probleme u primjeni integriranih politika upravljanja koji se očituju u nedostatku funkcionalne organizacije  i koordinacije  državnih, regionalnih i lokalnih tijela i drugih subjekata i javnosti u donošenju i provedbi strategija i planova upravljanja obalnim područjem.

U izlaganju EKOLOŠKA ZAŠTITA MORA (dr.sc.Tonči Prodan i komodor Marin Stošić) prikazano je stanje zaštite i opasnost od rizika ekološke katastrofe u Jadranskom moru, te nužnost nabave većeg broda za intervenciju na otvorenom moru. O tome „Kako odgovoriti na eko incident u Jadranu“ govorio je Marin Bilić, mag. pom. prometa i najavio međunarodnu pomorsku vježbu 25-28. svibnja 2018. u splitskom akvatoriju.

Dr.sc Jadranka Polović izložila je temu „JADRAN I MEDITERAN – SIGURNOSNI IZAZOVI U GEOPOLITIČKOM KONTEKSTU“ i posebno naglasila sigurnosne prijetnje za RH u svezi djelovanja pomorskih vojnih sila u istočnom Mediteranu i sukoba u Siriji i Iraku, migrantske krize i kretanja stanovništva.

Prof.dr.sc. Duško Marušić dao je prikaz zajedničkog rada sa Prof.dr.sc. Jakšom Miličićem  na temu JADRANSKO-JONSKI PROMETNI KORIDOR.

Inicijativa splitskih znanstvenika o nužnosti jačeg uključenja i inicijative kroz Strategiju EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) posebno  u projektu izgradnje željezničkog  Jadransko-jonskog prometnog koridora kao preduvjeta unapređenja kvalitete povezanosti, prometa i razvoja hrvatskih jadranskih luka.

Učesnici skupa ističu potrebu boljeg i pravovremenog informiranja javnosti, donositelja odluka i političara o ovim temeljnim pitanjima u cilju postizanja i očuvanja održivog stanja mora i razvoja obalnog područja  Republike Hrvatske.

 

Split, 17.04.2018.

Statut HPD-a