Priopćenje HPD-a o zahtjevu udruge U ime obitelji

Hrvatsko politološko društvo (HPD) osuđuje pokušaj zlouporabe etičkih tijela sastavnica Sveučilišta u Zagrebu od strane udruge U ime obitelji, koja je 7. srpnja 2018. od dekana Pravnog fakulteta zatražila pokretanje postupka pred Etičkim povjerenstvom Sveučilišta protiv dr. sc. Antonije Petričušić, Mateje Čehulić i dr. sc. Darija Čepe (člana i potpredsjednika HPD-a), autora znanstvenog članka “Gaining Political Power by Utilizing Opportunity Structures: An Analysis of the Conservative Religious-Political Movement in Croatia”.
S obzirom da je navedeni znanstveni članak, koji je objavljen u znanstvenom časopisu Politička misao u rujnu 2017. godine (br. 4), uspješno prošao recenzentsku proceduru, te slijedom toga zadovoljio standarde istraživačke i znanstvene etike, inicijativu udruge U ime obitelji smatramo pokušajem pritiska na etička tijela, stručnu i širu javnost te ciljanim udarom na akademske slobode.
Ovaj postupak udruge „U ime obitelji“ i njima sklonih medija ugrožava slobodu znanstvenoga istraživanja i objavljivanja koje nisu, i ne smiju biti, predmetom odlučivanja bilo koga osim samih znanstvenika i znanstvenica koji se na istraživanje odlučuju. Ovakvim pritiscima želi se postići buduće samocenzuriranje svih istraživača i istraživačica koji bi se prihvatili istraživanja, analiziranja i interpretiranja djelovanja ove ili bilo koje druge organizacije ili institucije u Hrvatskoj.
Odbacujemo pritisak bilo kojeg društvenog ili političkog aktera na znanstvenu djelatnost i akademske slobode članova i članica hrvatske znanstvene zajednice te pozivamo sve da nam se u tome pridruže. Ukoliko snažno ne reagiramo, ovo bi mogao postati opasan presedan i ograničenje za buduće znanstveno djelovanje politologa i sociologa, te drugih društvenih znanstvenika/ica kod nas.

Predsjednik
prof. dr. sc. Dražen Lalić

Potpredsjednica
doc. dr. sc. Daniela Širinić

Statut HPD-a