Poziv za sudjelovanje CEPSA 2019 - Pečuh, Mađarska

Hrvatsko politološko društvo poziva svoje članice i članove na sudjelovanje na 24. godišnjoj konferenciji Central European Political Science Association. Konferencija se održava u Pečuhu, Mađarska,  26-27. rujna 2019.

Poziv za sudjelovanje, sa svim relevantnim informacijama, nalazi se u privitku.

Dokumenti

Statut HPD-a