Poziv na prijavu izlaganja na konferenciji “Law, justice and politics in the contemporary democratic context”, Skopje, Makedonija

Pozivamo sve članice i članove da prijave izlaganje na godišnjoj konferenciji Pravnog fakulteta u Skopju, u povodu 25 godina od uspostave studija političke znanosti na tom fakultetu.

Informacije o konferenciji nalaze se u prilogu.

Dokumenti

Statut HPD-a