Poziv na međunarodnu konferenciju Europske vrijednosti, države članice i budućnost EU

Pozivamo Vas na međunarodnu konferenciju Europske vrijednosti, države članice i budućnost EU, koja će se održati u Zagrebu, 5. i 6. prosinca 2019. godine, u organizaciji Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. 

Cilj konferencije je ispitati ulogu europskih vrijednosti u Hrvatskoj i drugim državama članicama i njihov utjecaj na reafirmiranje europskog projekta. Konferencija je dio Jean Monnet projekta Europske vrijednosti u novoj državi članici: pet godina hrvatskog članstva u Europskoj uniji  ( https://eu-vrijednosti.tripalo.hr/ ). 

Radni jezici konferencije bit će hrvatski i engleski uz simultani prijevod. U prilogu šaljemo poziv i program konferencije te se nadamo da ćete se odazvati ovom pozivu.

Molimo Vas da obratite pažnju na lokaciju održavanja konferencije: prvi dan, 5. prosinca, bit će u Kući Europe, a drugi dan, 6. prosinca, u Auli Sveučilišta.

Dokumenti

Statut HPD-a