Poziv na gostujuće predavanje: Kriza demokracije na Zapadnom Balkanu

P O Z I V  N A  P R E D A V A NJ E

u organizaciji

Katedre za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu
Hrvatskog politološkog društva i
Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo

 

Kriza demokracije na Zapadnom Balkanu

Predavanje dr. sc. Jasmina Mujanovića

 

Petak, 12. 01. 2018. u 14 sati

Vijećnica Pravnog fakulteta u Zagrebu

Trg Republike Hrvatske/Trg maršala Tita 14

(II. kat, lijevo)

 

Područje Zapadnog Balkana ili Jugoistočne Europe i dalje je u interesu političkih analitičara, znanstvenika koji se bave istraživanjem politike, međunarodnih odnosa, sociologije i srodnih disciplina. Dr. sc. Jasmin Mujanović, politolog koji je doktorirao na Sveučilištu York, u Torontu, Kanada, koristi analitičke metode svih ovih disciplina kako bi oslikao kompleksnu sliku regije, odnosa država i političkih aktera unutar nje, te utjecaja globalnih i regionalnih sila (SAD-a, Rusije, EU, Turske, Saudijske Arabije) na njezinu sigurnost i stabilnost. U svom će nam izlaganju dr. Mujanović dati pregled stanja demokracije na Zapadnom Balkanu te će nam ponuditi uvide prezentirane u knjizi Hunger and Fury: The Crisis of Democracy in the Balkans.

Dokumenti

Statut HPD-a