Odluka o visini i iznosu članarine

Skupština Hrvatskog politološkog društva na sjednici održanoj 28.rujna 2015. godine odlučila je da će visina godišnje članarine iznositi:

  • 50 kuna za redovite članove
  • 10 kuna za pridružene članove (studente)
  • 0 kuna za umirovljenike

Tijekom studenog i prosinca 2016. godine provoditi će se reevidentiranje članstva u skladu s propisanim Zakonom o udrugam (NN 74/14) kako bi se ustanovio propisani Registar članova udruge.

Članarinu možete uplatiti nalogom za plaćanje na žiro račun društva

HR 08 2360000 1101230168 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb s pozivom na broj

2015-OIB

 

Statut HPD-a