Izborna skupština Hrvatskog politološkog društva

POZIV

na temelju članka 16. Statuta sazivam Izbornu skupštinu udruge Hrvatsko politološko društvo koja će se održati u srijedu 14. prosinca 2016. godine s početkom u 17 sati na Fakultetu političkih znanosti, dvorana Seminar III, te ovom prilikom predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine, zapisničara i verifikacijske komisije
  2. Utvrđivanje kvoruma
  3. Izvještaj o radu u proteklom razdoblju
  4. Razrješenje dosadašnjih tijela Udruge
  5. Izbor predsjednika, potpredsjednika, tajnika, Upravnog i Nadzornog odbora, te likvidatora
  6. Plan i program rada 2016-2019
  7. Razno

Molim Vas da svoj dolazak potvrdite na hpd@politologija.hr do 13.12.2016. 

U Zagrebu, 30. studenog 2016

Davorka Budimir, predsjednica     

 

Dokumenti

Statut HPD-a