Hrvatski politološki razgovori 2020 – poziv na sudjelovanje i program

Ovogodišnji skup Hrvatskoga politološkog društva, Hrvatski politološki razgovori 2020., fokusira se na stanje i dinamiku političkih institucija, procesa i sadržaja u doba pandemije. Pored glavne teme skupa Politika u doba pandemije, Hrvatsko politološko društvo u okviru Hrvatskih politoloških razgovora organizira i predstavljanje znanstveno istraživačkih projekata i knjige.

Skup se održava 6.-7. studenog 2020. na daljinu (putem aplikacije Zoom). Pozivamo zainteresirane sudionike na registraciju do 2. studenog 2020. godine putem ovog obrasca. Sudjelovanje je otvoreno, a poveznica za sudjelovanje šalje se zainteresiranim sudionicima u tjednu odvijanja konferencije.

Program skupa i sažetke preuzmite u nastavku.

Dokumenti

Galerija

Statut HPD-a